Tank- , Bodem- en Grondsaneringen
Verhuur & verkoop grondwaterzuiveringsinstallaties

Uw saneringsexpert met een perfecte service

Als u te maken heeft met bodemvervuiling, wilt u dat dat vakkundig en veilig wordt opgelost. Neem dan contact op met De Vlieger Guy uit Merendree bij Gent. Wij zijn gespecialiseerd in de sanering van grond die verontreinigd is met bv. zware metalen, bestrijdingsmiddelen en/of organische stoffen.

 

We kunnen de verontreinigde grond uitgraven en ter plekke of op een andere plaats behandelen (ex-situsanering), of de bodem niet uitgraven en meteen reinigen (in-situsanering).

We helpen u daarna bij de aanvraag van het bodemattest (dat nodig is als u de grond wilt verkopen).

Bodemsanering wordt vaak gecombineerd met grondwaterzuivering, waarvoor u ook bij Devlieger Guy terecht kunt.

 

Daarnaast staan wij in voor de sanering en het buiten gebruik stellen van opslagtanks voor stookolie, mazout en benzine.

Bel de specialist in saneringstechnieken, De Vlieger Guy: 0495 52 52 92!